Equity (2016) อีควอนิตี้

Equity (2016) อีควอนิตี้

ตัวอย่าง

เรื่องย่อ

ชื่ออังกฤษ : Equity (2016)
ชื่อไทย : อีควอนิตี้
ประเภทหนัง : Drama

เรื่องย่อ

Equity (2016) อีควอนิตี้ เรื่องราวของเงิน ความเสี่ยงในหุ้น และการคอรัปชั่น

ให้คะแนนและรีวิว

Post navigation