The Shawshank Redemption (1994) HD

The Shawshank Redemption (1994) ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง

ได้คะแนน 9.3 จากเต็ม 109.3 การดู 579 ครั้ง หนังที่ได้รับรางวัล 1994 2020-12-20