ONE PIECE THE MOVIE 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน

ONE PIECE THE MOVIE 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน

ดูหนังออนไลน์ ONE PIECE THE MOVIE 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน

ชื่ออังกฤษ : One Piece The Movie 1

ชื่อไทย : เกาะสมบัติแห่งวูนัน
เรื่องย่อ ONE PIECE THE MOVIE 1 เกาะสมบัติแห่งวูนัน
เกี่ยวกับกลุ่ม Pirate Woona ซึ่งเลื่องชื่อเรื่องขุมทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และกลุ่มหมวกฟางก็ได้ไปผัวพันกับขุมทองเหล่านี้การผจญภัยจึงได้เริ่มต้นขึ้นมา ตอนนี้มีตัวละครยังไม่ได้ซันจิขึ้นเรือเลย