Invasion Day (2013) ชิปไวรัสล้างโลก

Invasion Day (2013) ชิปไวรัสล้างโลก

ดูหนังออนไลน์ Invasion Day (2013) ชิปไวรัสล้างโลก

3.9
905 votes, average 3.9 out of 10
Title: Invasion Day (2013) ชิปไวรัสล้างโลก Country: USA Awards: 1 nomination. Rated: Not Rated Runtime: 95 min

ชื่ออังกฤษ: Invasion Day
ชื่อไทย: ชิปไวรัสล้างโลก

ปีที่ออกฉาย: 2013

Duke Evans วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดผู้ครอบคลุมความสามารถของพวกเขาโดยทำงานในระบบที่อยู่ไกลจากความคืบหน้า “Invasion Day” แต่ใครจะยอมรับว่าเขาจะกลายเป็นอเมริกาที่เชื่อถือได้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนพีซีจากประเทศจีน “ชิปไวรัสล้างโลก” จากประเทศจีน. จะถูกโจมตีโดยการปนเปื้อนซึ่งสามารถควบคุมโครงสร้างการขออะตอมของสหรัฐได้ Duke ต้องหยุดการแพร่กระจายของโรคจากเมืองของเขา ก่อนที่เมืองทั้งเมืองจะถูกปิดลงทุกอย่างที่ถูกพิจารณาและไม่มีใครหนีออกไปให้พ้นจากครอบครัวไปยังเมืองบนภูเขากลายเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อจีนกระตุ้นการโจมตีทางคอมพิวเตอร์อย่างมหาศาลต่อผู้มีอำนาจ NSA ในอดีตของ Duke Evans หญิงสาวคนสำคัญคนอื่น ๆ ของเขาในระเบียบโลกใหม่