Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

ตัวอย่าง

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : Geronimo: An American Legend เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน
“เจอโรนีโม่” อาปาเช่ผู้ทรนงในเกียรติและความภาคภูมิใจของอินเดียนแดง

6.5
IMDB: 6.5 / 10 | 9,420 ratings

Title: Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

Director: Walter Hill

Genre: Drama, History, Western

Runtime: 115 min

ให้คะแนนและรีวิว

Post navigation